ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ข

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรเดช ขะ-จอน-เดช มีอำนาจแผ่นไปทั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด มีอำนาจแผ่นไปทั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรลาภ ขะ-จอน-ลาบ รุ่งเรืองไปด้วยโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขรรค์ชัย ขัน-ไช ชนะด้วยขรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขม เขม ความเกษม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมทิน เข-มะ-ทิน ผู้ให้ความเกษม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมรุจิ เข-มะ-รุ-จิ ชอบความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรจิต ขะ-จอน-จิด มีใจกว่างน่านับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจิตพร ขะ-จิด-พอน ใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจี ขะ-จี งามสดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีเนตร ขะ-จี-เนด ผู้มีดวงตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพร ขะ-จี-พอน ผู้ประเสริฐงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพักตร์ ขะ-จี-พัก ผู้มีน่าตาน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขนบพร ขะ-หนบ-พอน แบบแผนที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขยาดี ขะ-ยา-ดี ทัศนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขยาทิมาต ขะ-ยา-ทิ-มาด มีชื่อเสียงเลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขยานี ขะ-ยา-นี มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขรินทร์ทิพย์ ขะ-ริน-ทิบ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญ ขวัน สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญจิต ขวัน-จิด เป็นที่เจริญจิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญตา ขวัน-ตา มิ่งขวัญตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญทิพย์ ขวัน-ทิบ มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญเนตร ขวัน-เนด มิ่งขวัญดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญพร ขวัน-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญรัตน์ ขวัน-รัด ขวัญแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญเรือน ขวัน-เรือน ยอดกำลังใจของบ้าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี ยินดีในมิ่งมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญฤทัย ขวัน-รึ-ไท ยินดีในมิ่งมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขัชพร ขัด-ชะ-พอน ของควรเคี้ยวอันประเสริฐ อาหารอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขีโรชา ขี-โร-ชา โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญมนัส ขวัน-มะ-นัด ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญหทัย ขวัน-หะ-ไท ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีเกศ ขะ-จี-เกด ผู้มีผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญใจ ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญสุดา ขวัน-สุ-ดา ลูกสาวคนที่รักที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก ความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพรรณ ขะ-จี-พัน ผู้มีผิวน่าแลมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขนิษฐ ขะ-นิด น้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขนิษฐดา ขะ-นิด-ถะ-ดา น้องสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา น้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมนิจ เขม-มะ-นิด ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมสรณ์ เขม-มะ-สอน ผู้มีความสุขเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขัมน์ปกรณ์ ขำ-ปะ-กอน ผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญนพัต ขวัน-นะ-พัด ผู้มีความริเริ่มอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรอุษา ขะ-จอน-อุ-สา รุ่งเช้าที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ