ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ล

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ลภน ละ-พน การได้ลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว,เคียว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ล้อมเดช ล้อม-เดช พร้อมด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลังทรงพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลาภิน ลา-พิน ผู้มีลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลภัส ละ-พัด สมบัติ,ลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลาภิศ ลา-พิด เจ้าแห่งลาภมีลาภได้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลิศพิพัฒน์ เลิด-พิ-พัด ความเจริญอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลิศพิสิฐ เลิด-พิ-สิด ประเสริฐอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลลิต ละ-ลิด งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลลิตภัทร ละ-ลิด-พัด งามและเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร นักเขียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลตาพฤกษ์ ละ-ตา-พรึก ต้นไม้เลื้อย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธพรรณ ลัด-ทะ-พัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลดามณี ละ-ดา-มะ-นี แก้วประพาส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลลิตพรรณ ละ-ลิด-พัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัฏฐิกา ลัด-ถิ-กา ลำต้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณพร ลัก-สะ-หนะ-พอน ผู้มีลักษณะประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณ์นารา ลัก-สะ-นา-รา รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลีฬฆวรรณ ลีน-หะ-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลอพงศ์ เลอ-พง ผู้มีตระกูลสูงส่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ