ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

รายชื่อมงคล หมวดอักษร ญ

 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ญาณกร ยา-นะ-กอน ผู้สร้างความรู้,รุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณธร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณโรจน์ ยา-นะ-โรด รุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณัช ยา-นัด เกิดมาเพื่อความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณัท ยา-นัด ผู้ให้ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณากร ยา-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณาธร ยา-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาโณทัย ยา-โน-ไท รุ่งอุทัยแห่งความรู้รุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้มีความรู้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณศรณ์ ยา-นะ-สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณสิริ ยา-นะ-สิ-หริ มีมิ่งขวัญคือความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณัจฉรา ยา-นัด-ฉะ-รา มีความรู้ดุจนางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณัฐ ยา-นัด เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณี ยา-นี ผู้มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ