วิเคราะห์ชื่อตามหลักภูมิทักษา

อีกหนึ่งหลัการตั้งชื่อที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่โบราณ คือ หลักภูมิทักษา (มหาทักษา,ทักษาปกรณ์) โดยใช้วันเกิด เพศ และชื่อมาใช้ในการคำนวน โดยเชื่อกันว่า มนุษย์ประกอบด้วยองค์ 8 ประการประจำตัวอยู่กันทุกคน เรียกว่า ทักษา (ประกอบด้วย บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ) ซึ่งทักษาจะส่งผลให้คนแต่ละคนมีความเป็นอยู่ และอำนาจวาสนาแตกต่างกันไปตามกำลังของดาวแต่ละดวง ทักษาซึ่งในภูมิแต่ละภูมิของทักษามีอักษรประจำทักษาอยู่ จึงนำมาใช้เป็นหลักในการตั้งชื่อ

* ตัวอย่างการนับวันเกิดสำหรับการวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ 6:00 น. ในการแบ่งวัน เช่น หากเกิดวันศุกร์(นับแบบปกติ)เวลา 5:30 น. ก็ให้เลือกวันเกิดเป็นวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

 

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ