ดูดวงจากชื่อเล่น วิเคราะห์ชื่อเล่น

คำว่า ' ชื่อเล่น ' ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง (น.) ชื่อที่ตั้งตั้งแต่เด็ก เป็นที่รู้กันในหมู่ญาติหรือผู้ใกล้ชิด.

เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะมีชื่อเล่นกันนะค่ะ (บางคนชื่อจริงกับชื่อเล่นก็เป็นชื่อเดียวกัน) เพื่อนๆอยากทราบกันไหมว่า ตามหลักโหราศาสตร์แล้วชื่อเล่นของเพื่อนๆบ่งบอกถึงอะไรบ้าง ดวงชะตาเป็นอย่างไร ให้พิมพ์ชื่อเล่น(ภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อ คิม ให้พิมพ์ kim )ลงไปในช่องด้านล่างนี้ แล้วกดปุ่ม 'วิเคราะห์ชื่อ'

ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

 

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ