วิเคราะห์ชื่อตามหลักเลขศาสตร์

ตามตำราโหราศาสตร์ ในแต่ละอักษรต่างมีกำลังประจำอักษร หากนำกำลังประจำตัวอักษร(ค่าตัวเลขของแต่ละอักษร)มารวมกันจะได้ค่าต่าง ๆ ซึ่งค่าเหล่านี้ บ่งบอกถึงความหมายดีร้ายต่างกัน ดังนั้นในการตั้งชื่อจึงนิยมนำหลักการทางด้านเลขศาสตร์มาใช้ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบชื่อให้ได้ชื่อที่ดีมากยิ่งขึ้น

ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

 

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ