ความหมายของชื่อ ' ปีติกร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปีติกร ปี-ติ-กอน ผู้สร้างความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ปีติพล ปี-ติ-พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติภัทร ปี-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติเวช ปี-ติ-เวด ความปลื้มปีติของหมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีย์มนัส ปี-มะ-นัด มีใจน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติชา ปี-ติ-ชา ก่อให้เกิดปีติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีตมณี ปี-ตะ-มะ-นี มณีสีเหลือง บุษราคัม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ