ความหมายของชื่อ ' พจรินทร์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พจรินทร์ พด-จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชรหรือสายฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กฤตพจน์ กริด-ตะ-พด ผู้ทำตามถ้อยคำผู้เชื่อฟัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจียมพจน์ เจียม-พด รู้จักประมาณคำพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรพจน์ บอ-วอน-พด ถ้อยคำอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณพจน์ บุน-นะ-พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพจน์ ประ-พด คำพูดประเสริฐคำพูดสำคัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาพจน์ ปา-พด คำสอนสำคัญหลักคำสอนของศาสนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจนินท์ พด-จะ-นิน เจ้าแห่งถ้อยคำหมายถึงพูดแก่งพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พลพจน์ พน-พด มีคำพูดเป็นพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหพจน์ สัน-หะ-พด มีถ้อยคำไพเราะพูดจาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทธิพจน์ สุด-ทิ-พด มีคำพูดอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพจิรา นบ-พะ-จิ-รา ใหม่ตลอดกาล สดชื่นเสมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจนาถ พด-จะ-นาด มีคำพูดเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจีรจิต พะ-จี-ระ-จิด เรียงถ้อยร้อยคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พจี พิม-พะ-จี มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณพจน์ ปุน-นะ-พด มีถ้อยคำบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณพจนา ปุน-นะ-พด-จะ-นา มีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจณิชา พด-จะ-นิ-ชา มีคำพูดบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ