ความหมายของชื่อ ' พุทธิพร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พุทธิพร พุด-ทิ-พอน ปัญญาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด มีความรู้มั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรพุฒิ พี-ระ-พุด นักรบผู้มีความเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิธร พุด-ทิ-ทอน ผู้มีความมั่งคั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิธาดา ทุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒินาท พุด-ทิ-นาด บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิพร พุด-ทิ-พอน ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิเมธ พุด-ทิ-เมด เจริญด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุทธิชา พุด-ทิ-ชา เกิดมาฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุทธิชาต ทุด-ทิ-ชาด เกิดมาฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิพุช วิ-พุด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิพุธ วิ-พุด ผู้รู้แจ้งนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุธิตา พุ-ทิ-ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิดา พุด-ทิ-ดา รู้แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิตา พุด-ทิ-ตา รู้แล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิพงศ์ พุด-ทิ-พง เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พุฒิสรรค์ พุด-ทิ-สัน สร้างความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ