ความหมายของชื่อ ' ภพธรรม ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภพธรรม พบ-ทำ ธรรมประจำภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัวคือพระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวินภพ กะ-วิน-พบ มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติภพ กิด-ติ-พบ ความมีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จักรภพ จัก-กะ-พบ ประเทศที่รวมกลุ่มกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไชยภพ ไช-ยะ-พบ ผู้มีพบอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดรัณภพ ดะ-รัน-พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรีภพ ตรี-พบ ผู้ครองภพทั้งสามคือสวรรค์มนุษย์บาดาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ชื่อของผู้บรรลุธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไตรภพ ไตร-พบ สามโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทรงภพ ซง-พบ ทรงไว้ซึ่งโลกอุ้มโลกทรงความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีภพ ที-พบ มีปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันทภพ นัน-ทะ-พบ เป็นความสุขของโลกเป็นที่ยินของชาวโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บูรณ์พิภพ บูน-พิ-พบ มีสมบัติมากเต็มไปด้วยสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิมต้นเหตุผู้นำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชาภพ พิ-ชา-พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้าความเป็นผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพธร พบ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเจริญทรงภพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพนิพิฐ พบ-พิ-นิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งภพ รุ่ง-พบ โลกสว่างทำให้โลกรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรภพ วอ-ระ-พบ มีภพประเสริฐเกิดมาดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิภพ วิ-พบ ทรัพย์สมบัติความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไวภพ ไว-พบ อำนาจความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกภพ เอก-กะ-พบ เป็นหนึ่งในภพความเป็นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภพสรรค์ พบ-สัน สร้างภพสร้างโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรภพ สัก-กระ-พบ สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักรภพน์ สัก-กระ-พบ สวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สันต์ภพ สัน-พบ โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาลิภพน์ สา-ลิ-พบ นาข้าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภพล สุ-พะ-พน มีกำลังอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภพิชญ์ สุ-พะ-พิด นักปราชญ์ผู้งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรภพ สิ-ระ-พบ เป็นยอดในโลกหรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภพงศ์ สุ-พะ-พง สายตระกูลที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณฐาภพ นะ-ถา-พบ แผ่นดินนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สานปภพ สาน-ปะ-พบ ผู้สืบทอดความเป็นผู้นำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภพิสิษฐ์ สุ-พะ-พิ-สิด ผู้ดีเลิศในความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภพิสิฐ สุ-พะ-พิ-สิด ผู้มีความประเสริฐและดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ