ความหมายของชื่อ ' อกัณห์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อกัณห์ อะ-กัน ไม่ดำ ขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ก่อการ ก่อ-กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกภพ เอก-กะ-พบ เป็นหนึ่งในภพความเป็นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอื้อการย์ เอื้อ-กาน ค้ำจุนกิจการ,เอาใจใส่ในหน้าที่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกนุช เอก-กะ-นุด ลูกหนึ่ง ลูกคนเดียว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก่อกุศล ก่อ-กุ-สน สร้างความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกวัส เอก-กะ-วัด มีอำนาจแต่ผู้เดียว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อกนิษฐ์ อะ-กะ-นิด พรหมชั้นที่หก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อกฤษณ์ อะ-กริด สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกธนพสิษฐ์ เอก-ทะ-นะ-พะ-สิด ผู้ดีเลิศทางทรัพย์สินเป็นที่หนึ่ง, ผู้ร่ำรวยทรัพย์เป็นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ