ความหมายของชื่อ ' ยุติวิชญ์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ยุติวิชญ์ ยุ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กิตติยุทธ กิด-ติ-ยุด การรบที่มีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรายุทธ จะ-รา-ยุด อาวุธของคนจร,อาวุธของคนเดินทาง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรายุธ จิด-ตรา-ยุด มีอาวุธต่างๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรายุทธ จิ-รา-ยุด รบนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชฎายุ ชะ-ดา-ยุ ลูกแห่งครุฑ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุต ชะ-ยุด รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุตม์ ชะ-ยุด มีชัยชนะอันประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดลยุทธ์ ดน-ละ-ยุด การยุทธแห่งมือคือการตบมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทยุต ทะ-ยุด สว่างไสว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนายุต ทะ-นา-ยุด ขวนขวายในทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรยุทธ ที-ระ-ยุด การรบของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นนทิยุต นน-ทิ-ยุด ผู้ประกอบด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปยุต ปะ-ยุด ผู้ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชัยยุทธ พิ-ไช-ยุด รบชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิยุทธ พิ-ยุด ปราศจากการรบต่อสู้ไม่ยอมแพ้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรยุทธ พี-ระ-ยุด การรบของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยุทธไกร ยุด-ทะ-ไกร เก่งในการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชยุตม์ วิ-ชะ-ยุด ชัยชนะอันสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อธิยุต อะ-ทิ-ยุด ขวนขวายยิ่งหรือขยันขันแข็งยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนุยุต อะ-นุ-ยุด ผู้ขวนขวายผู้ขยัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิยุต อะ-พิ-ยุด ประกอบยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อายุทัย อา-ยุ-ไท บ่อเกิดแห่งความสุขเต็มไปด้วยความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อายุธ อา-ยุด อาวุธเครื่องรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อายุวัต อา-ยุ-วัด มีอายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรายุศ จิ-รา-ยุด อายุยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตายุ สะ-ตา-ยุ มีอายุยืน๑๐๐ปี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรายุธ สะ-รา-ยุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สดายุ สะ-ดา-ยุ ชื่อพญานก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรายุทธ สะ-รา-ยุด รบด้วยลูกศร,อาวุธคือศร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลยุพา กะ-มน-ยุ-พา หญิงสาวผู้มีความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานต์ยุพน กาน-ยุ-พน ความสาวที่น่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุดา ชะ-ยุ-ดา รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุตรา ชะ-ยุด-ตรา มีชัยชนะอันประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิยุตา นิ-ยุ-ตา ประกอบการ ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปยุดา ปะ-ยุ-ดา ขวนขวาย ขยันขันแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มยุรี มะ-ยุ-รี นกยูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มยุเรศ มะ-ยุ-เรด พญานกยูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยุกตนันท์ ยุก-ตะ-นัน ประกอบด้วยความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรินยุพา วะ-ริน-ยุ-พา หญิงสาวผู้ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิรัลยุพา วิ-รัน-ยุ-พา หญิงสาวที่หาค่ามิได้ หญิงสาวที่หายาก สาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริยุพน สิ-หริ-ยุ-พน มีความสาวอันเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อชรายุ อะ-ชะ-รา-ยุ อายุยืน ไม่แก่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มยุรฉัตร มะ-ยุ-ระ-ฉัด หางนกยูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยุตพงศ์ ชะ-ยุด-พง เผ่าพันธุ์ที่รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุณยุพา วะ-รุน-ยุ-พา หญิงจากสรวงสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประยุทธ์ ประ-ยุด ต่อสู้ การรบ การทำสงคราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาญยุทธ์ ชาน-ยุด ผู้ชำนาญการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ