ความหมายของชื่อ ' รณวร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบมีเสียงไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรณ์ กอน การกระทำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณภรณ์ คะ-นะ-พอน บำรุงคณะดูแลหมู่คณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณ์ จอน ความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณบูรณ์ จะ-ระ-นะ-บูน ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณะ จะ-ระ-นะ ความประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรณัฐ จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรณะ จี-ระ-นะ ประพฤติแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉัตรบรรณ ฉัด-ตะ-บัน ต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉินนรณ ฉิน-นะ-รน ตัดการรบได้ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนะวรรณ ชะ-นะ-วัน ผิวพรรณแห่งคนคนผู้มีผิวพรรณสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐาปกรณ์ ถา-ปะ-กอน ตำรา,ที่คงทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐกรณ์ นัด-ถะ-กอน นักปราชญ์,ผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐรณ นัด-ถะ-รน การรบของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตีรณ ตี-รน ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์มั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนบูรณ์ ทะ-นะ-บูน เต็มไปด้วยทรัพย์มีทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณ์ ทอน ทรงไว้ความทรงจำแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณ์เทพ ทอน-เทบ ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณินทร์ ทอ-ระ-นิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความโชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญบูรณ์ ทัน-ยะ-บูน พร้อมด้วยโชคลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธารณ์ ทาน ทรงไว้ค้ำจุนหรือดำรงไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นวัตกรณ์ นะ-วัด-ตะ-กอน กระทำสิ่งใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณกร บัน-นะ-กอน ผู้ทำหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณรต บัน-นะ-รด ผู้ยินดีในหนังสือหมายถึงคงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวัชร บัน-นะ-วัด เพรชคือหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวิชญ์ บัน-นะ-วัด ฉลาดในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวิทิต บัน-นะ-วิ-ทิด ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บูรณ์พิภพ บูน-พิ-พบ มีสมบัติมากเต็มไปด้วยสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์เกียรติ ปะ-กอน-เกียด พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปกรณ์ธรรม ปะ-กอน-ทำ หนังสือแห่งธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณ ปา-รน ความพอใจยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณัท ปา-ระ-นัด ผู้ให้ความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปูรณ์ ปูน ผู้เต็มเปี่ยมผู้สมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรณัฐ พี-ระ-นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณกร รน-นะ-กอน การรบนักรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณชัช รน-นะ-ชัด ทหารในสนามรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณพร รน-นะ-พอน มีเสียงประเสริฐมีเสียงไพเพราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณพีร์ รน-นะ-พี วีรบุรุษในสนามรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณรต รน-นะ-รด ผู้ยินดีในการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน ความเก่งกล้าในการรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณ วะ-รน ป้องกำแพงการป้องกันภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรบรรณ วอ-ระ-บัน ประเสริฐด้านหนังสือผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณธัช วัน-นะ-ทัด เด่นทางหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณลภย์ วัน-ลบ ได้รับเกียรติมีชื่อเสียง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิก วัน-นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือผู้เขียนเสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิชชาบูรณ์ วิด-ชา-บูน เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิดรณ์ วิ-ดอน ข้ามพ้นความทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรณพ อัน-นบ ทะเล,มหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนสรณ์ ชะ-นะ-สอน เป็นที่พึงของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมสรณ์ ทำ-มะ-สอน ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งผู้มีความเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณสรณ์ บัน-นะ-สอน มีที่พึ่งคือหนังสือมีความรู้เป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์ภรณ์ พง-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรณ์ สอน ที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักย์ศรณ์ สัก-สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณ์ สอน ที่พึ่งที่ระลึก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจษฎาภรณ์ เจด-สะ-ดา-พอน ผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชุติศรณ์ ชุ-ติ-สอน มีความรุ่งโรจน์เป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณศรณ์ ยา-นะ-สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดนุสรณ์ ดะ-นุ-สอน มีคนเป็นที่พึ่งพึ่งตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดิสรณ์ ดิ-สอน สรณะสามประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตนุสรณ์ ตะ-นุ-สอน พึ่งตนเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ติสรณ์ ติ-สอน สรณะสามประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิติสรณ์ ทิ-ติ-สอน พึ่งความเพียรความอดทนความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นิสสรณ์ นิด-สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณเชษฐ์ พัน-นะ-เชด พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภานุสรณ์ พา-นุ-สอน พึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศสมบูรณ์ ยด-สม-บูน ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศานติบูรณ์ สาน-ติ-บูน ผู้เต็มไปด้วยสันติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณ์สิริ สอน-สิ-หริ มีที่พึ่งดียิ่งพึ่งสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลพรรณ กะ-มน-พัน ผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณี พะ-ระ-นี หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชพรรณ กด-ชะ-พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชวรรณ กด-ชะ-วัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกพรรณ กะ-หนก-พัน ผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกวรรณ กะ-หนก-วัน มีผิวพรรณดุจทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กมลวรรณ กะ-มน-วัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณิกา กอน-นิ-กา ช่อฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณลดา กัน-ละ-ดา ใบหู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณาภรณ์ กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรวรรณ กอ-ระ-วัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤตาภรณ์ กริ-ตา-พอน ผู้ประดับกายแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กวีวรรณ กะ-วี-วัน กวี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญญาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัณฐาภรณ์ กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันยาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
การณิก กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิรณา กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กุลภรณ์ กุน-ละ-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพรรณ ขะ-จี-พัน ผู้มีผิวน่าแลมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรณา จะ-ระ-นา ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรยาภรณ์ จัน-ยา-พอน เครื่องประดับที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรีภรณ์ จะ-รี-พอน การปกป้องด้วยหอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญพรรณ จะ-รูน-พัน ผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญวรรณ จะ-รูน-วัน ชนชั้นที่รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราภรณ์ จัน-ทรา-พอน เครื่องประดับงามดุจจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จารุวรรณ จา-รุ-วัน ผิวพรรณดุจทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรวรรณ จิด-ตะ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินดาพรรณ จิน-ดา-พัน แก้วสารพัดนึกที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิรพรรณ จิ-ระ-พัน ผู้มีความงามยาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรณา จี-ระ-นา ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรพรรณ จี-ระ-พัน ผู้สวยนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีราภรณ์ จี-รา-พอน เครื่องประดับที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฑากรณ์ จุ-ทา-กอน พิธีไหว้จุกเด็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุฑาภรณ์ จุ-ทา-พอน เครื่องประดับจุก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จุไรวรรณ จุ-ไร-วัน มีไรผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชฎาพรรณ ชะ-ดา-พัน มงกุฎอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชฎาภรณ์ ชะ-ดา-พอน เครื่องประดับมวยผม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนวรรณ ชะ-นะ-วัน ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนิภรณ์ ชะ-นิ-พอน แสงสว่างแห่งมารดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชยาภรณ์ ชะ-ยา-พอน มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชลิตวรรณ ชะ-ลิด-วัน มีผิวพรรณรุ่งเรือง มีผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิตาภรณ์ ถิ-ตา-พอน เครื่องประดับที่ถาวร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติพรรณ ถิ-ติ-พัน ผิวพรรณที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติภรณ์ ถิ-ติ-พอน การเลี้ยงดูที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติวรรณ ถิ-ติ-วัน ผิวพรรณที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐพรรณ นัด-ถะ-พัน ผิวพรรณของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ผิวพรรณของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐวรรณ นัด-ถะ-วัน ชั้นของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตีรณา ตี-ระ-นา ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธดากรณ์ ทะ-ดา-กอน ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนวรรณ ทะ-นะ-วัน มีผิวงามเป็นสมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาพรรณ ทะ-นา-พัน มีผิวพรรณเป็นทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาภรณ์ ทะ-นา-พอน มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาวรรณ ทะ-นา-วัน ผู้สวยด้วยทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนิวรรณ ทะ-นิ-วัน วรรณะแห่งความมั่งคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนีวรรณ ทะ-นี-วัน วรรณะแห่งทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมนวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธมลวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรณ์ธันย์ ทอน-ทัน ทรงไว้ซึ่งโชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัชพรรณ ทัด-ชะ-พัน มีผิวพรรณเด่น มีผิวพรรณเป็นธงชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธัญญาภรณ์ ทัน-ยา-พอน เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธันยธรณ์ ทัน-ยะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งโชคดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธันยบูรณ์ ทัน-ยะ-บูน เต็มไปด้วยโชคลาภ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิดาพรรณ ทิ-ดา-พัน ลูกสาวผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิดาวรรณ ทิ-ดา-วัน ลูกสาวผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรวรรณ ที-ระ-วัน ชนชั้นของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีราภรณ์ ที-รา-พอน เครื่องประดับของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาพรรณ นะ-พา-พัน ฟ้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภาวรรณ นะ-พา-วัน ฟ้าสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นราวรรณ นะ-รา-วัน วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลพรรณ นน-ละ-พัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นววรรณ นะ-วะ-วัน ผิวพรรณใหม่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน ผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมวรรณ ปัด-ทะ-มะ-วัน ผิวงามดั่งดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรพรรณ พอน-พัน ผู้มีผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณกร พัน-นะ-กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณธร พัน-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณพนัช พัน-พะ-นัด ผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณพัชร พัน-นะ-พัด สีน้ำหรือประกายเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณภัค พัน-นะ-พัก มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณภัทร พัน-นะ-พัด มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวร พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวรท พัน-วะ-รด ให้พรคือผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณอร พัน-ออน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน งามดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณ์ชนก พอน-ชะ-นก การเลี้ยงดูบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรพรรณ พัด-ทระ-พัน ผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรวรรณ พัด-ทระ-วัน มีผิวพรรณดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนภรณ์ มะ-นะ-พอน มน-นะ-พอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธพรรณ ลัด-ทะ-พัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณัน วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ การพรรณนา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรพรรณ วอ-ระ-พัน ผิวพรรณมีประกาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกร วัน-นะ-กอน ผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณพร วัน-นะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวร วัน-นะ-วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรวรรณ วอ-ระ-วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยพรรณ วะ-ไล-พัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรพรรณ วัด-ชะ-ระ-พัน เพชรที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นีราพรรณ นี-รา-พัน สีน้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุลภรณ์ บุ-ละ-พอน มีรายได้มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บูรณิมา บู-ระ-นิ-มา เพ็ญเต็มดวง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บูรณี บู-ระ-นี เต็มเปี่ยม ไม่บกพร่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจภรณ์ เบน-จะ-พอน การชุบเลี้ยงด้วยของ 5 อย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เบญจวรรณ เบน-จะ-วัน 5 สี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประพิมพรรณ ประ-พิม-พัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประไพพรรณ ประ-ไพ-พัน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประภาพรรณ ประ-พา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีณาพรรณ ปรี-นา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัญญาภรณ์ ปัน-ยา-พอน มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัทมาวรรณ ปัด-ทะ-มา-วัน สีทับทิม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปารณีย์ ปา-ระ-นี ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะพรรณ ปิ-ยะ-พัน ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยะวรรณ ปิ-ยะ-วัน มีผิวพรรณงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณนารา พัน-นา-รา มีผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณราย พัน-นะ-ราย งามผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวดี พัน-นะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวิภา พัน-นะ-วิ-พา มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณิดา พัน-นิ-ดา ทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณิภา พัน-นิ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณี พัน-นี ผู้มีผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผกาพรรณ ผะ-กา-พัน ดอกไม้งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิทยาภรณ์ พิด-ทะ-ยา-พอน หญิงสวยงามด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พรรณ พิม-พัน มีรูปร่างงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมลวรรณ พิ-มน-วัน มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิราวรรณ พิ-รา-วัน ผู้กล่าที่น่าสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิลาวรรณ พิ-ลา-วัน งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิไลพรรณ พิ-ไล-พัน มีผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิไลวรรณ พิ-ไล-วัน มีผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภรณีนิภา พะ-ระ-นี-นิ-พา แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทราภรณ์ พัด-ทรา-พอน มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณฑาวรรณ มน-ทา-วัน สุราดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มณีวรรณ มะ-นี-วัน แก้วมณีที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เรณุกา เร-นุ-กา นามมารดาปรศุราม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลลิตพรรณ ละ-ลิด-พัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนาพรรณ วะ-นา-พัน ป่าที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนาวรรณ วะ-นา-วัน ป่าที่สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรณิกา วอ-ระ-นิ-กา ผู้เขียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกานต์ วัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณธนา วัน-ทะ-นา มีความงามและมีทรัพย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณนิภา วัน-นิ-พา แสงสว่างที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณรดา วัน-ระ-ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณเลขา วัน-เล-ขา ดินสอพอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวิภา วัน-วิ-พา แสงสว่างอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณาฎ วัน-นาด ผู้ขับร้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิกา วัน-นิ-กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิดา วัน-นิ-ดา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิต วัน-นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วราภรณ์ วะ-รา-พอน เครื่องประดับที่ประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิมลพรรณ วิ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แววพรรณ แวว-พัน ผิดพรรณผ่องใสงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิวรรณ อะ-ดิ-วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนาวรณ์ อะ-นา-วอน ผู้ไม่มีอะไรกีดกั้น ปราศจากอันตราย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลวรรณ อะ-มน-วัน อะ-มะ-ละ-วัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณา อะ-ระ-นา ออ-ระ-นา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณี ออ-ระ-นี อะ-ระ-นี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรพรรณ ออ-ระ-พัน ผู้มีผิวสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครณี อัก-คระ-นี เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อารีวรรณ อา-รี-วัน ผู้มีความเอื้อเฟื้อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุรณา อุ-ระ-นา เมฆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุไรวรรณ อุ-ไร-วัน ผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณชนา วัน-ชะ-นา หนังสือร้อยกรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณัญช์ ออ-ระ-นัน ไม่ก่อข้าศึก ไม่มีโทษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณิช ออ-ระ-นิด สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณิชา ออ-ระ-นิ-ชา สตรีผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัชรีวรรณ พัด-ชะ-รี-วัน งามดุจเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วชิราภรณ์ วะ-ชิ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วัชราภรณ์ วัด-ชะ-รา-พอน เครื่องประดับเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณกาญจน์ พัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงามดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นภัสวรรณ นะ-พัด-วัน สีฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรวรรณ สอ-ระ-วัน มีผิวพรรณวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรณิศ กอ-ระ-นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกศราภรณ์ เกด-สะ-รา-พอน เครื่องประดับผม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภาสพรรณ พาด-สะ-พัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลีฬฆวรรณ ลีน-หะ-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวิสาข์ วัน-วิ-สา ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรณี สอ-ระ-นี แสวงหาที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศีรณา สี-ระ-นา เล็ก ละเอียด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุทธพรรณ สุด-ทะ-พัน เป็นผู้ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภวรรณ สุบ-พะ-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภาวรรณ สุ-พา-วัน มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรณีย์ สอ-ระ-นี ผู้ควรระลึกถึง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรีพรรณ สะ-รี-พัน มีผิวพรรณจับใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิงควรรณ สิง-คะ-วัน ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิราวรรณ สิ-รา-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริพรรณ สิ-หริ-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิริวรรณ สิ-หริ-วัน ผู้มีผวิพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุดาวรรณ สุ-ดา-วัน หญิงผู้สวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุพรรณี สุ-พัน-นี ผู้มีผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรีย์พรรณ สุ-รี-พัน ผิวพรรณเรืองรองเทียบพระอาทิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรรณา สุ-วัน-นา ทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุวรรณี สุ-วัน-นี ผิวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภาวรรณ โส-พา-วัน ผิวพรรณสวยงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เหมวรรณ เหม-มะ-วัน ผิวดั่งทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรณัส ออ-ระ-นัด คลื่น ลำธาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อสมาภรณ์ อะ-สะ-มา-พอน เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสวรรณ จะ-หรัด-วัน ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอศูรณ์ ไอ-สูน มีที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมสรณ์ เขม-มะ-สอน ผู้มีความสุขเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐ์ณธรณ์ นัด-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรัสพรรณ จะ-หรัด-พัน มีผิวพรรณสดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจีภรณ์ สุ-จี-พอน ค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมาพรรณ สะ-มา-พัน ชนชั้นที่มีมารยาท เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เณร์อรณี เน-ออ-ระ-นี ผู้สร้างความรุ่งเรืองอันสงบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสริยาภรณ์ อิด-สะ-ริ-ยา-พอน ผู้ประดับความเป็นใหญ่, เครื่องยศอันมีเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิสรีญาภรณ์ อิด-สะ-รี-ยา-พอน ผู้ประดับความรอบรู้อันเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรบูรณ์ พี-ระ-บูน ผู้เต็มไปด้วยความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรณ์โศภิน สอน-โส-พิน ผู้มีความสวยงามเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขัมน์ปกรณ์ ขำ-ปะ-กอน ผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรณ์นารา สอน-นา-รา ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองแห่งเรือน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณจรรย์ธร พัน-นะ-จัน-ทอน ผู้มีความประพฤติดีและงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรพรรณ อะ-มอน-พัน ผิวพรรณดังเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤศกิรณา กริด-สะ-กิ-ระ-นา ผู้น้อยที่มีรัศมีเรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ