ความหมายของชื่อ ' วทันยู ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ชโวทัย ชะ-โว-ไท ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาวน์ปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาตเวท ชา-ตะ-เวท เปลวไฟ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภโวทัย พะ-โว-ไท รุ่งอรุณแห่งภพรุ่งเรืองในโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วทัญญู วะ-ทัน-ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่นผู้ใจบุญสุนทาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวทิต เว-ทิด ให้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไวทย์ ไว มีความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไวทิน ไว-ทิน ผู้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวทิศ เว-ทิด ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวเวท สิ-วะ-เวด มนตร์สรรเสริญ,พระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วทิพย์ แก้ว-ทิบ สูงค่าเป็นของดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วทันยา วัน-ทัน-ยา ใจบุญสุนทาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวทิดา เว-ทิ-ดา ให้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภวทน์ สุ-พะ-วัด ใบหน้าสวย พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วทัญญา วะ-ทัน-ยา ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ