ความหมายของชื่อ ' ยวิษฐา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ยวิษฐา ยะ-วิด-ถา เยาว์วัย น้องสุดท้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กายวุธ กาย-ยา-วุด ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยวิชญ์ ไช-ยะ-วิด ชัยชนะของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยวุฒิ ไช-ยะ-วุด เจริญด้วยชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไชยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด มีความเจริญอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัช ปิ-ยะ-วัด มีคำพูดน่ารักพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร,น่ารักและเข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณยวัจน์ ปุน-ยะ-วัด มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัลยวรรต กัน-ละ-ยะ-วัด อาหารเช้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธันยวีร์ ทัน-ยะ-วี มีโชคและมีความกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิยวลี ปิ-ยะ-วะ-ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุริยวงศ์ สุ-ริ-ยะ-วง สกุลกษัตริย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยวัฒน์ ไช-ยะ-วัด เจริญด้วยความชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณยวีร์ บุน-ยะ-วี ดีและกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิชยวิชช์ พิด-ยะ-วิด ผู้รอบรู้ในชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวริญ ไอ-ยะ-วะ-ริน ผู้รู้อันยิ่งใหญ่, ผู้มีปัญญาเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวรินทร์ ไอ-ยะ-วะ-ริน ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไอยวริน ไอ-ยะ-วะ-ริน ความประเสริฐของผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ