ความหมายของชื่อ ' เวทิต ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เวทิต เว-ทิด ให้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จิรเวช จิ-ระ-เวด หมอที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาตเวท ชา-ตะ-เวท เปลวไฟ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปีติเวช ปี-ติ-เวด ความปลื้มปีติของหมอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรเวช พัด-ทระ-เวด หมอที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภิรมย์เวศน์ พิ-รม-เวด ที่อยู่อัน่าชื่นใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวชพิสิฐ เวด-พิ-สิด หมอผู้ประเสริฐสุดมีความรู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวทิศ เว-ทิด ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิวเวท สิ-วะ-เวด มนตร์สรรเสริญ,พระศิวะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภเวช สุ-พะ-เวด หมอที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวทิดา เว-ทิ-ดา ให้รู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวธนี เว-ทะ-นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อเวกษา อะ-เวก-สา ตรวจตรา สังเกต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เวณิกา เว-นิ-กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ