ความหมายของชื่อ ' แว่นแก้ว ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
แว่นแก้ว แว่น-แก้ว สะท้อนให้เห็นคุณค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แววปราชญ์ แวว-ปราด มีแววของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แววพรรณ แวว-พัน ผิดพรรณผ่องใสงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ