ความหมายของชื่อ ' ณชชญา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ณชชญา นะ-ชะ-ชะ-ยา นักปราชญที่เกิดมาให้ความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กุณช์ กุน งาช้างบรรณศาลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปณชัย ปะ-นะ-ไช ชัยชนะในการค้าขาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณชัย ปาน-นะ-ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวงชนะทุกคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผรัณชัย ผะ-รัน-ไช มีชัยชนะไปทั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณชัช รน-นะ-ชัด ทหารในสนามรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณชนา วัน-ชะ-นา หนังสือร้อยกรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อโณชา อะ-โน-ชา ต้นอังกาบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ