ความหมายของชื่อ ' ณกฤช ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ณกฤช นะ-กริด ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ญาณกร ยา-นะ-กอน ผู้สร้างความรู้,รุ่งเรืองด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณกร บัน-นะ-กอน ผู้ทำหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณกร รน-นะ-กอน การรบนักรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาณกร อา-นะ-กอน ผู้สร้างอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พณณกร พัน-นะ-กอน มีผิวพรรณสวย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณกร พัน-นะ-กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกร วัน-นะ-กอน ผิวพรรณผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณกานต์ วัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณกาญจน์ พัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงามดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ