ความหมายของชื่อ ' ภณธร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภณธร พน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งคำพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กันตภณ กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติภณ กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงด้านการพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรภณ จิด-ตระ-พน ดูดดีพูดไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โชติภณ โช-ติ-พน รุ่งโรจน์ด้วยการพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เตชภณ เต-ชะ-พน พูดมีเดชพูดอย่างอาจหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธรรมภณ ทำ-พน ผู้กล่าวธรรมผู้พูดสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณ พน พูดหรือกล่าว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรภณ พัด-ทระ-พน พูดสิ่งดีงามพูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภณัฐ สุ-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภณวิชญ์ โส-พน-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภณัฐ โส-พะ-นัด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณิดา พะ-นิ-ดา ผู้บอกเล่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภณิตา พะ-นิ-ตา ผู้บอก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภณา โส-พะ-นา ความงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุทินภณ สุ-ทิน-พน ผู้รู้จักพูดและรู้จักให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภภณ สุบ-พน ผู้มีวาจาและรูปร่างที่ดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ