ความหมายของชื่อ ' พสธร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พสธร พด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งอำนาจผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภพสรรค์ พบ-สัน สร้างภพสร้างโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทัพพสาร ทับ-พะ-สาน มีทรัพย์เป็นแก่นสาร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสิษฐ์ พะ-สิด ดีที่สุดร่ำรวยที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสุเทพ พะ-สุ-เทบ เทวดาในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสุธร พะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติมั่งมี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสชนัน พด-ชะ-นัน ให้เกิดอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พสิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เอกธนพสิษฐ์ เอก-ทะ-นะ-พะ-สิด ผู้ดีเลิศทางทรัพย์สินเป็นที่หนึ่ง, ผู้ร่ำรวยทรัพย์เป็นหนึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ