ความหมายของชื่อ ' ยงยศ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ยงยศ ยง-ยด มียศยั่งยืนนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เกรียง เกรียง ใหญ่,ยิ่ง,เข้มแข็ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงไกร เกรียง-ไกร ผู้กล้าที่ยิ่งยง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงชัย เกรียง-ไช ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ผู้เจริญยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรยงก์ บัน-ยง ที่นอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บัลยงก์ บัน-ยง ที่นอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วริยงค์ วะ-ริ-ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพียงขวัญ เพียง-ขวัน มีขวัญเพียงพอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยงสุข ยง-สุก มีสุขยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพียงอัมพร เพียง-อำ-พอน เสมอฟ้า, สูงส่งเทียมฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ