ความหมายของชื่อ ' ดนุสรณ์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ดนุสรณ์ ดะ-นุ-สอน มีคนเป็นที่พึ่งพึ่งตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่อยู่นาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชินดนัย ชิน-ดะ-ไน บุตรผู้ชนะบุตรของพระชินะ(พุทธบุตร) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐดนัย นัด-ดะ-ไน บุตรของนักปราชญ์บุตรผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดนุเดช ดะ-นุ-เดด มีเดชเป็นของตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดนุนันท์ ดะ-นุ-นัน มีความสุขด้วยตนเองมีความบันเทิงด้วยตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรดนย์ ที-ระ-ดน ลูกชายผู้เป็นปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พชรดนัย พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้กล้าแข็งลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พีรดนย์ พี-ระ-ดน ผู้ชายผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภัทรดนัย พัด-ทระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ทักษ์ดนัย ทัก-ดะ-ไน บุตรชายผู้ฉลาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สพลดนัย สะ-พน-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดนิษฐ์ ดะ-นิด เล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คัดนางค์ คัด-คะ-นาง ท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดนยา ดะ-นะ-ยา เกิดจากตัวเรา ลูกสาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หยาดนภา หยาด-นะ-พา ละอองน้ำจากท้องฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ