ความหมายของชื่อ ' ดิษย์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ดิษย์ ดิด เป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จิตรดิลก จิด-ดิ-หลก ยอดแห่งความงามมีเครื่องหมายสวยงามจิตรกรเด่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตดิลก เจด-ด-หลก มีความคิดเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยภักดิ์ ไช-ยะ-พัก มีความเลื่อมใสด้วยชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดิตถ์ ดิด ท่าน้ำลัทธิความเชื่อถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดิลกธรรม ดิ-หลก-ทำ มีคุณธรรมเป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประเดิม ประ-เดิม เริ่มแรก,เริ่มต้น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประเดิมชัย ประ-เดิม-ไช ชัยชนะครั้งแรก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เผดิมชัย ผะ-เดิม-ไช เริ่มต้นด้วยความชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิเทพ อะ-ดิ-เทบ เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิรถ อะ-ดิ-รด นักรบเอ่นจอมทัพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิรุจ อะ-ดิ-รุด สง่างามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชัยสวัสดิ์ ไช-สะ-หวัด มีชัยชนะและความสวัสดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดิสรณ์ ดิ-สอน สรณะสามประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประดิษฐา ประ-ดิด-ถา ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พูนสวัสดิ์ พูน-สะ-หวัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีความงามความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูดิส พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รดิศ ระ-ดิด เจ้าแห่งความรักชื่อของกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศดิศ สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภดิตถ์ สุ-พะ-ดิด ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรดิษ สุ-ระ-ดิด มีโชคดีเยี่ยมมีโชคดีเหมือนเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิศร อะ-ดิ-สอน เป็นใหญ่ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิศวร อะ-ดิ-สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปดิวรดา ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปดิวรัดา ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประดิภา ประ-ดิ-พา แสงสว่างแห่งความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา ให้ความยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิภา อะ-ดิ-พา สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิศา อะ-ดิ-สา ผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันดิศ กัน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กันต์ศักดิ์ กัน-สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กานดิศ กาน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนาจและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกริกศักดิ์ เกริก-สัก ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกียรติศักดิ์ เกียด-ติ-สัก เกียรติตามฐานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ไกรศักดิ์ ไกร-สัก ผู้มีความสามารถมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คมศักดิ์ คม-สัก มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองศักดิ์ ครอง-สัก รักษาตำแหน่งไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนศักดิ์ ทะ-นะ-สัก มีทั้งทรัพย์และอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธำรงศักดิ์ ทำ-รง-สัก รักษาอำนาจไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธิติศักดิ์ ทิ-ติ-สัก ผู้มีความเพียร และอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรศักดิ์ ที-ระ-สัก อำนาจของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บวรศักดิ์ บะ-วอน-สัก อำนาจที่ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ฐานะของตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานศักดิ์ ปาน-สัก คล้ายอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เปรมศักดิ์ เปรม-สัก อิ่มใจในความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผดุงศักดิ์ ผะ-ดุง-สัก รักษาไว้ซึ่งอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พงศ์สวัสดิ์ พง-สะ-หวัด เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พันศักดิ์ พัน-สัก มีความสามารถมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มงคลสวัสดิ์ มง-คน-สะ-หวัด มีความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนูศักดิ์ มะ-นู-สัก อำนาจของพระมนู ผู้สร้างโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนศักดิ์ วะ-นะ-สัก อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิกร สัก-ดิ-กอน ให้กำลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดินนท์ สัก-ดิ-นน ยินดีในอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิ์นันท์ สัก-ดิ-นัน ยินดีในอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิ์พล สัก-พน มีพลังศักดิ์สิทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หัทยาภักดิ์ หัด-ถะ-ยา-พัก มีน้ำใจงามน่าภักดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรศักดิ์ อะ-มอน-สัก มีศักดิ์ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก ความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรูญศักดิ์ จะ-รูน-สัก ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จำรูญศักดิ์ จำ-รูน-สัก ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิระศักดิ์ จิ-ระ-สัก ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจริญศักดิ์ จะ-เริน-สัก เจริญด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิธัช สัก-ดิ-ทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมศักดิ์ เจิม-สัก เพิ่มความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนุญศักดิ์ มะ-นุน-สัก มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิวรรณ อะ-ดิ-วัน ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฐิติศักดิ์ ถิ-ติ-สัก ความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐศักดิ์ นัด-ถะ-สัก ศักดิ์ของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พัฒนศักดิ์ พัด-ทะ-นะ-สัก ควมเจริญและความสามารถ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศักดิ์พันธ์ สัก-พัน ผู้ผูกพันธ์กับอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สรศักดิ์ สอ-ระ-สัก ผู้มีอำนาจวิเศษ, ผู้มีอำนาจแกล้วกล้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ