ความหมายของชื่อ ' นฤเบศร์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นฤเบศร์ นะ-รึ-เบด ยอดชาย,เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นฤชัย นะ-รึ-ไช คนผู้มีชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤเทพ นะ-รึ-เทบ พระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤนาถ นะ-รึ-นาด ที่พึ่งของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤพล นะ-รึ-พน คนผู้มีพลัง,กำลังคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤมิต นะ-รึ-มิด มิตรของคน,คนผู้เป็นมิตร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤรงค์ นะ-รึ-รง เป็นที่พอใจคนเป็นที่รักของคน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤเบศ นะ-รึ-เบด ยอดชาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤภร นะ-รึ-พอน แข็งแรง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นฤมล นะ-รึ-มน ไม่มีมลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปานฤทัย ปาน-รึ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนฤดี มน-รึ-ดี ใจดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ