ความหมายของชื่อ ' เขมรุจิ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เขมรุจิ เข-มะ-รุ-จิ ชอบความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
เขม เขม ความเกษม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมทิน เข-มะ-ทิน ผู้ให้ความเกษม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมจิรา เขม-จิ-รา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมิสรา เข-มิด-สะ-รา ยอดแห่งความปลอดภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมนิจ เขม-มะ-นิด ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เขมสรณ์ เขม-มะ-สอน ผู้มีความสุขเป็นที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ