ความหมายของชื่อ ' ษมภร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ษมภร สะ-มะ-พอน ผู้ค้ำจุนการอ่อนน้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กษม กะ-สม อดทนอดโทษแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษมล กะ-สะ-มน ทำลายมนทิล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
หรรษมนัส หัด-สะ-มะ-นัด จิตใจรื่นเริง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรษมน วัด-สะ-มน รูปร่างงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กษมา กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อุษมา อุ-สะ-มา อบอุ่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกษมศรี กะ-เสม-สี ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชื่นชมยินดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฤชาษมา รึ-ชา-สะ-มา ผุ้อ่อนน้อมอันเลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกุณษมา สะ-กุน-สะ-มา ผู้เคลื่อนไหวได้อ่อนช้อยดังนก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ษมาศม สะ-มา-สะ-มะ ผู้มีความสุขจากความสงบและรู้อภัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ