ความหมายของชื่อ ' องอาจ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
องอาจ อง-อาด ผู้มีความสง่า, ผู้มีความกล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กรองเกียรติ กรอง-เกียรติ เส้นทางแห่งเกียรติยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้อง ก้อง ดังกังวาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองเดช ครอง-เดด ยึดอำนาจไว้ตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองแผน ครอง-แผน ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองฤทธิ์ ครอง-ริด รักษาอำนาจไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองลาภ ครอง-ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนืองๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองอาตม์ ครอง-อาด ปกครองตนเอง,ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คีรีทอง คี-รี-ทอง ภูเขาทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ป้องเกียรติ ป้อง-เกียด รักษาเกียรติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองเดช ปอง-เดด มุ่งหมายอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองธรรม ปอง-ทำ หวังคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองพล ปอง-พน มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองยศ ครอง-ยด รักษาตำแหน่งไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองสม ปอง-สม สมปอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองกาญจน์ กรอง-กาน เกลียวทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองแก้ว กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองขวัญ กรอง-ขวัน จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองจิต กรอง-จิด จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองจิต ครอง-จิด รู้จักทำใจไว้ให้มั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองใจ ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองพร ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ต้องใจ ต้อง-ไจ เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองรัก ปอง-รัก มุ่งหวังในความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองมาส กรอง-มาด พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองกานต์ ปอง-กาน เป็นที่รักที่หมายปอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองทิพย์ ปอง-ทิบ หวังสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผ่องมนัส ผ่อง-มะ-นัด จิตใจผ่องใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผ่องรำไพ ผ่อง-รำ ไพ งามผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์ทอง พิม-ทอง รูปงามดังทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เฟืองรัตน์ เฟือง-รัด ล้อแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เรืองรำไพ เรือง-รำ-ไพ พระอาทิตย์เรืองรอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เรืองริน เรือง-ริน สุกสว่างเรื่อย ๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ช้องมาศ ช้อง-มาด มวยผมทองคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ช้องมาส ช้อง-มาด พระจันทร์เป็นมวยผม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผ่องจิต ผ่อง-จิด ใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองศักดิ์ ครอง-สัก รักษาตำแหน่งไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองสุข ครอง-สุก ดำเนินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฉลองชัย ฉะ-หลอง-ไช ประกาศชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จองชัย จอง-ไช หมั้นหมายในชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองไชย ครอง-ไช ผู้ดำรงชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ก้องเกียรติ ก้อง-เกียด ชื่อเสียงที่ระบือไกล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อาจอง อาด-อง ผู้สง่า, ผู้กล้าหาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ