ความหมายของชื่อ ' ภคิณ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภคิณ พะ-คิน ผู้มีโชคมีชัย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ภคนันท์ พะ-คะ-นัน ยินดีในโชคหรือสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภควัต พะ-คะ-วัด ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภคิน พะ-คิน ผู้มีโชคมีสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โภควินท์ โพ-คะ-วิน ได้รับโภคทรัพย์มีโภคทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โภคิน โพ-คิน ผู้มีโภคะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภคพร พะ-คะ-พอน มีโชคเป็นพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภคนางค์ พะ-คะ-นาง ผู้มีร่างกายนำโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภควดี พะ-คะ-วะ-ดี ผู้มีโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุภคม สุ-พะ-คม ผู้เข้าถึงความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ