ความหมายของชื่อ ' ณวิญพัฒช์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ณวิญพัฒช์ นะ-วิน-พัด ความเจริญที่เกิดขึ้นในจิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณวุฒิ ยา-นะ-วุด เจริญด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวัชร บัน-นะ-วัด เพรชคือหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวิชญ์ บัน-นะ-วัด ฉลาดในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บรรณวิทิต บัน-นะ-วิ-ทิด ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปวีณวัช ปะ-วีน-วัด คำพูดของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณวัฒน์ ปัน-นะ-วัด เจริญด้วยหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ผู้รู้หนังสือมีความรู้ในเรื่องหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณณวิช ปุน-นะ-วิด มีความรู้เต็มเปี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบมีเสียงไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โสภณวิชญ์ โส-พน-วิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวร พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวรท พัน-วะ-รด ให้พรคือผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวร วัน-นะ-วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวดี พัน-นะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณวิภา พัน-นะ-วิ-พา มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวิภา วัน-วิ-พา แสงสว่างอันงดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรุณวรรณ อะ-รุน-วัน สีอรุณ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณวิสาข์ วัน-วิ-สา ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ