ความหมายของชื่อ ' บดีธมน ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
บดีธมน บอ-ดี-ทะ-มน คนงามผู้เป็นใหญ่, ผู้ยิ่งใหญ่ที่งดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี เจ้าของทรัพย์สมบัติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นทีบดี นะ-ที-บอ-ดี เจ้าแห่งแม่น้ำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปาณบดี ปา-นะ-บอ-ดี เจ้าแห่งชีวิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูบดินทร์ พู-บดิน พระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูบดี พู-พอ-ดี เจ้าแห่งแผ่นดินพระราชา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รติบดี ระ-ติ-บอ-ดี พระเจ้าแห่งความรัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บดีศร บอ-ดี-สอน นายผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วนัสบดี วะ-นัด-บอ-ดี ไม้ใหญ่,พญาใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สถบดี สะ-ถะ-บอ-ดี เจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ