ความหมายของชื่อ ' ณพิชญ์สิษฐ์ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ณพิชญ์สิษฐ์ นะ-พิด-สิด ผู้งดงามดังนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จิณพรต จิน-พะ-รด ประพฤติดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณพิชญ์ นะ-พิด นักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุณพจน์ บุน-นะ-พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประณพ ประ-นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้ากลองเล็ก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณพร รน-นะ-พอน มีเสียงประเสริฐมีเสียงไพเพราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รณพีร์ รน-นะ-พี วีรบุรุษในสนามรบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรรณพ อัน-นบ ทะเล,มหาสมุทร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน กำลังของพระกฤษณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพร คะ-นะ-พอน มีพรรคพวกดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คณพิชญ์ คะ-นะ-พิด รู้เรื่องหมู่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิณณพัต จิน-นะ-พัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปัณณพร ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณพนัช พัน-พะ-นัด ผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรรณพัชร พัน-นะ-พัด สีน้ำหรือประกายเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรรณพร วัน-นะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณพจน์ ปุน-นะ-พด มีถ้อยคำบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปุณพจนา ปุน-นะ-พด-จะ-นา มีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิณพร พิน-พอน พิณที่ไพเราะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
วรุณพร วะ-รุน-พอน พรจากสวรรค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลักษณพร ลัก-สะ-หนะ-พอน ผู้มีลักษณะประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศรัณพร สะ-รัน-พอน ที่พึ่งอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศิษฐ์ณพิชญ์ สิด-นะ-พิด นักปราชญ์ผู้รูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ