ความหมายของชื่อ ' ขวัญนพัต ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ขวัญนพัต ขวัน-นะ-พัด ผู้มีความริเริ่มอันเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองขวัญ กรอง-ขวัน จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญ ขวัน สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญจิต ขวัน-จิด เป็นที่เจริญจิต เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญตา ขวัน-ตา มิ่งขวัญตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญทิพย์ ขวัน-ทิบ มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญเนตร ขวัน-เนด มิ่งขวัญดวงตา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญพร ขวัน-พอน มิ่งขวัญประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญรัตน์ ขวัน-รัด ขวัญแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญเรือน ขวัน-เรือน ยอดกำลังใจของบ้าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี ยินดีในมิ่งมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญฤทัย ขวัน-รึ-ไท ยินดีในมิ่งมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จอมขวัญ จอม-ขวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจิมขวัญ เจิม-ขวัน เพิ่มความเป็นสิริมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญมนัส ขวัน-มะ-นัด ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญหทัย ขวัน-หะ-ไท ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
มนัสขวัญ มะ-นัด-ขวัน ขวัญใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญใจ ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญสุดา ขวัน-สุ-ดา ลูกสาวคนที่รักที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผลิขวัญ ผลิ-ขวัน ให้สิริมงคลแก่ผู้อื่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พาขวัญ พา-ขวัน นำสิริมงคลมาให้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เพียงขวัญ เพียง-ขวัน มีขวัญเพียงพอ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ