ความหมายของชื่อ ' อมรพรรณ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อมรพรรณ อะ-มอน-พัน ผิวพรรณดังเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จอมเดช จอม-เดด ผู้มีอำนาจสูงสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ล้อมเดช ล้อม-เดช พร้อมด้วยอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรรัตน์ อะ-มอน-รัด เพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรินทร์ อะ-มะ-ริน พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พร้อมพงศ์ พร้อม-พง ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมเรศ อะ-มะ-เรด พระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กัญจน์อมล กัน-อะ-มน ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จรรย์อมล จัน-อะ-มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จอมแก้ว จอม-แก้ว ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จอมขวัญ จอม-ขวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จอมใจ จอม-ใจ ยอดดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จอมนรี จอม-นะ-รี ยอดหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์หอม จัน-หอม เป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พยอมรัตน์ พะ-ยอม-รัด ดอกไม้แก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เครือมาศ เครือ-มาด เถาทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรกานต์ อะ-มอน-กาน ที่รักแห่งเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมราพร อะ-มะ-รา-พอน ประเสริฐดุจเทวดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมล อะ-มน ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลธีรา อะ-มน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลภา อะ-มน-พา รัศมีอันบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลรดา อะ-มน-ระ-ดา ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลวัทน์ อะ-มน-วัด มีใบหน้างดงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลิน อะ-มะ-ลิน ผู้ไม่มีมลทิน ผู้บริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรอมล ออน-อะ-มน หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลฉวี อะ-มน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณบริสุทธิ์ มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลรุจี อะ-มน-รุ-จี งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมรศักดิ์ อะ-มอน-สัก มีศักดิ์ตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลณัฐ อะ-มน-นัด นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลมณี อะ-มน-มะ-นี แก้วมณีบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลวรรณ อะ-มน-วัน อะ-มะ-ละ-วัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ