ความหมายของชื่อ ' ศวิต ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ศวิต สะ-วิด ขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
พศวัต พด-สะ-วัด ผู้มีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศวร ยด-สะ-วอน มียศอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่,พระวิษณุ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผณิศวร ผะ-นิ-สวน นาคราช เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พศวีร์ พด-สะ-วี อำนาจผู้กล้าหาญผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ภูเบศวร์ พู-เบด พระราชาผู้เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยศวริศ ยด-วะ-ริด ผู้เลิศด้วยยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ราเมศวร์ รา-เมด พระรามผู้ยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศศวิษาณ สะ-สะ-วิ-สาน สิ่งเหลือเชื่อ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เศวตฉัท สะ-เวด-ตระ-ฉัด ผู้มีปีกขาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดิศวร อะ-ดิ-สวน ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศวิตา สะ-วิ-ตา ผิวขาวนวลงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ