ความหมายของชื่อ ' กชนิภา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กช กด ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชอินทร์ กด-ชะ-อิน ดอกบัวใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรกช กอ-ระ-กด ไหว้,การกระพุ่มมือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชนกชนม์ ชะ-นก-ชน เกิดจากบิดา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชกร กด-ชะ-กอน กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชพร กด-ชะ-พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนันท์ กด-ชะ-นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชนุช กด-ชะ-นุด หญิงสาวดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชมน กด-ชะ-มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บงกช บง-กด ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บงกชรัตน์ บง-กด-รัด ดอกบัวแก้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรกช ออ-ระ-กด งามดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บงกชเพชร บง-กด-เพ็ด ดอกบัวที่งดงามและมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชพรรณ กด-ชะ-พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชวรรณ กด-ชะ-วัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กชลักษิกา กด-ชะ-ลัก-สิ-กา ผู้มีบุญวาสนาดีดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ