ความหมายของชื่อ ' ครองลาภ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ครองลาภ ครอง-ลาบ มีโชควาสนาอยู่เนืองๆ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ครรชิต คัน-ชิด บันลือ,เสียงเอกเกริก,กึกก้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองเดช ครอง-เดด ยึดอำนาจไว้ตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองธรรม ครอง-ทำ ดำเนินอยู่ในธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองประทีป ครอง-ประ-ทีบ แสงไฟที่ไม่มีวันดับ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองแผน ครอง-แผน ยึดกุมข้อกำหนดแนวทางดำเนินการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองภพ ครอง-พบ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองฤทธิ์ ครอง-ริด รักษาอำนาจไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองอาตม์ ครอง-อาด ปกครองตนเอง,ดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นตัวของตัวเอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครอบวิทย์ ครอบ-วิด มีความรู้รอบทั้งมวล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาคร ชา-คอน ผู้ตื่นเสมอผู้เพียรพยาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาคริต ชา-คริด ผู้มีความเพียร,ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาครีย์ ชา-คะ-รี ความเพียร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นครินทร์ นะ-คะ-ริน เจ้าเมือง,เมืองใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครชัย อัก-คระ-ไช มีชัยอันประเสริฐ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครนิจ อัก-คระ-นิด ประเสริฐเป็นนิตย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครพนธ์ อัก-คระ-พน ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครวินท์ อัก-คระ-วิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองยศ ครอง-ยด รักษาตำแหน่งไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองจิต ครอง-จิด รู้จักทำใจไว้ให้มั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองใจ ครอง-ใจ รู้จักทำใจไว้ให้มั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองพร ครอง-พอน คงความดีไว้ตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองรัก ครอง-รัก คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เครือวัลย์ เครือ-วัน เถาวัลย์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ชาคริยา ชา-คริ-ยา ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เครือมาศ เครือ-มาด เถาทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครภา อัก-คระ-พา มีรัศมีอันเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครยา อัก-คระ-ยา ประเสริฐสุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัคริมา อัก-คริ-มา เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครชา อัก-คระ-ชา เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ พี่สาว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองศักดิ์ ครอง-สัก รักษาตำแหน่งไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองสุข ครอง-สุก ดำเนินอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุชาครีย์ สุ-ชา-ครี มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครณี อัก-คระ-นี เป็นใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครนาฎ อัก-คระ-นาด สาวงามเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครมณี อัก-คระ-มะ-นี มณีล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คริษฐา คะ-ริด-ถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คริษฐ์ คะ-ริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สมัคร สะ-หมัก เต็มใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ครองไชย ครอง-ไช ผู้ดำรงชัยชนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครภาพรหม อัก-คะ-ระ-พา-พรม ผู้ประเสริฐที่มีรัศมีเรืองรองเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัครวัฒณ์ อัก-คะ-ระ-วัด ความเจริญอันยิ่งใหญ่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ