ความหมายของชื่อ ' กลอยใจ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กลอยใจ กลอย-ใจ ร่วมจิตร่วมใจกัน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กลทีบ์ กน-ละ-ที เปรียบเสมือนแสงสว่างเปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลวัชร กน-ละ-วัด ดุจดังเพชร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงกล จง-กน บัว,บัวสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลศ กลด ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกลดา กะ-หนก-ละ-ดา เถาทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลรัตน์ กน-ละ-รัด เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กลิกา กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
บุษกล บุด-สะ-กน ดียิ่ง วิเศษยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกลสุภา สะ-กน-สุ-พา งามทั้งหมด งามทั่วสรรพางค์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุกล สุ-กน ขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุกลกานต์ สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุกลภัทร สุ-กน-ละ-พัด ขาวงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงกลณี จง-กน-นี ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ลักษณะดุจทอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศกลกรวีร์ สะ-กน-กอ-ระ-วี ผู้กล้ามีความเพียรในการทำงานที่สำเร็จได้ดังใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สกล สะ-กน ทั่วทุกสิ่งทุกอย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ