ความหมายของชื่อ ' แก้วขวัญ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คมแก้ว คม-แก้ว ความเฉียบแหลมอันสูงค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แว่นแก้ว แว่น-แก้ว สะท้อนให้เห็นคุณค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
กรองแก้ว กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วใจ แก้ว-ใจ เป็นที่รักดั่งดวงใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วตา แก้ว-ตา สิ่งที่รักยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
แก้วทิพย์ แก้ว-ทิบ สูงค่าเป็นของดีวิเศษ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จอมแก้ว จอม-แก้ว ผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จันทร์แก้ว จัน-แก้ว คุณค่าเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ประกายแก้ว ประ-กาย-แก้ว ความแวววาวจากแก้วมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผกายแก้ว ผะ-กาย-แก้ว ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ฝนแก้ว ฝน-แก้ว หยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ