ความหมายของชื่อ ' ขจีพร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ขจีพร ขะ-จี-พอน ผู้ประเสริฐงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรเดช ขะ-จอน-เดช มีอำนาจแผ่นไปทั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด มีอำนาจแผ่นไปทั่ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรลาภ ขะ-จอน-ลาบ รุ่งเรืองไปด้วยโชค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรจิต ขะ-จอน-จิด มีใจกว่างน่านับถือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจิตพร ขะ-จิด-พอน ใจงามที่ได้รับการขัดเกลาแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจี ขะ-จี งามสดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีเนตร ขะ-จี-เนด ผู้มีดวงตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพักตร์ ขะ-จี-พัก ผู้มีน่าตาน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีเกศ ขะ-จี-เกด ผู้มีผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก ความรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพรรณ ขะ-จี-พัน ผู้มีผิวน่าแลมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจรอุษา ขะ-จอน-อุ-สา รุ่งเช้าที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ