ความหมายของชื่อ ' คุณากร ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
คุณากร คุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
กิตติคุณ กิด-ติ-คุน ผู้มีคุณที่เลื่องลือ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณภัทร คุน-นะ-พัด เจริญด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณัชญ์ คุ-นัด ผู้รู้คุณธรรมผู้รู้ความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้คุณธรรมผู้รู้ความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณานนต์ คุ-นา-นน ผู้มีคุณความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิตรคุปต์ จิด-ตระ-คุบ ผู้มีความดีคุ้มครอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตรัยคุณ ไตร-คุณ มีคุณสามประการ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรคุณ ถิ-ระ-คุณ มัคุณธรรมมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นพคุณ นบ-พะ-คุน ทองเนื้อเก้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ยิ่งคุณ ยิ่ง-คุน มีคุณยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อติคุณ อะ-ติ-คุน มีคุณธรรมยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อัตรคุปต์ อัด-ตระ-คุบ คุ้มครองตนปกครองตน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุ้มแก้ว คุ้ม-แก้ว อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุ้มขวัญ คุ้ม-ขวัน คุ้มครองป้องกันด้วยความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
คุณิตา คุ-นิ-ตา ผู้มีคุณงามความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปคุณา ปะ-คุ-นา ผู้เชี่ยวชาญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศตคุณ สะ-ตะ-คุณ ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สถิตคุณ สะ-ถิด-คุณ มีความดีมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ