ความหมายของชื่อ ' จง ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จง จง บอกความหวังหรือความบังคับแน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จงกล จง-กน บัว,บัวสาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงจิตร จง-จิด ใจแน่วแน่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงรัก จง-รัก คงความรู้สึกดี ๆ ไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงรักษ์ จง-รัก ให้รักษาไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงสุทธา จง-สุด-ทา ให้ขาวสะอาด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จงกลณี จง-กน-นี ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ