ความหมายของชื่อ ' จตุภูมิ ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จตุภูมิ จะ-ตุ-พูม สี่ภูมิคือ1กามาวจรภูมิ2.รูปาวจรภูมิ3.อรูปาวจรภูมิ4.โลกุตรภูมิ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จตุภัทร จะ-ตุ-พัด เจริญด้วยธรรม4อย่าง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุรพร จะ-ตุ-ระ-พอน พร4ประการ(อายุวรรณะสุขะพละ) เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุรภัทร จะ-ตุ-ระ-พัด ความเจริญที่ชนปรารถนา4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละหรืออายุวิทยายศพละ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตดิลก เจด-ด-หลก มีความคิดเป็นเลิศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์ เจด ความคิดความตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตนิพัทธ์ เจด-นิ-พัด มีความคิดมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตพล เจด-พน มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ถิรเจตน์ ถิ-ระ-เจต มีเจตนามั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธีรเจต ที-ระ-เจด จิตใจมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์สฤษฎิ์ เจด-สะ-หริด สร้างเจตนาสร้างความคิดอ่าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สัณหเจต สัน-หะ-เจด มีความคิดละเอียดอ่อน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุทิพย์ จะ-ตุ-ทิบ เทพทั้งสี่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุพร จะ-ตุ-พอน พรสี่ คือจตุรพิธพร เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุพักต์ จะ-ตุ-พัก พระพรหม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จิราเจต จิ-รา-เจด มีความคิดเป็นยอด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตปรียา เจด-ปรี-ยา เป็นที่รักแห่งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตสุภา เจด-สุ-ภา ผู้มีความคิดดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตนิพิฐ เจด-นิ-พิด มีความคิดมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จตุพล จะ-ตุ-พน กองทัพทั้งสี่ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์จินตภา เจด-จิน-ตะ-พา ผู้มีความคิดและเจตนาอันเจิดจ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจตน์กานติมา เจด-กาน-ติ-มา ผู้มีความคิดงามน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ