ความหมายของชื่อ ' จีริกา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จีริกา จี-ริ-กา การประกาศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จีรณะ จี-ระ-นะ ประพฤติแล้ว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรนันท์ จี-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจียมพจน์ เจียม-พด รู้จักประมาณคำพูด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจี ขะ-จี งามสดใส เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีเนตร ขะ-จี-เนด ผู้มีดวงตางาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพร ขะ-จี-พอน ผู้ประเสริฐงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพักตร์ ขะ-จี-พัก ผู้มีน่าตาน่ารัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรนาถ จี-ระ-นาด ผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรพร จี-ระ-พอน ประเสริฐนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรภา จี-ระ-พา ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีราภา จี-รา-พา แสงสว่างตลอดกาล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจียมจิตร์ เจียม-จิด รู้จักประมาณจิตใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจียระไน เจีย-ระ-ไน ของที่ดีที่สุด เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จินต์ศุจี จิน-สุ-จี ผู้มีความคิดบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พจีรจิต พะ-จี-ระ-จิด เรียงถ้อยร้อยคำ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีเกศ ขะ-จี-เกด ผู้มีผมงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุ่งรุจี รุ่ง-รุ-จี เริ่มรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด รัตนะที่งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศจี สะ-จี ชายาพระอินทร์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์พจี พิม-พะ-จี มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พิมพ์สุจี พิม-สุ-จี มีรูปงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์รุจี รม-รุ-จี งามน่าพึงพอใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศจีมาส สะ-จี-มาด เดือนแห่งความงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อภิรุจี อะ-พิ-รุ-จี งามยิ่ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อมลรุจี อะ-มน-รุ-จี งามปราศจากมลทิน งามไม่มีที่ติ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
เจียมสกุล เจียม-สะ-กุน รู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีพรรณ ขะ-จี-พัน ผู้มีผิวน่าแลมอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรณา จี-ระ-นา ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรพรรณ จี-ระ-พัน ผู้สวยนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จีราภรณ์ จี-รา-พอน เครื่องประดับที่ยั่งยืน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุจีภรณ์ สุ-จี-พอน ค้ำจุนความบริสุทธิ์ ดำรงความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ