ความหมายของชื่อ ' ดุลยา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ดุลยา ดุน-ละ-ยา สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธนาดุล ทะ-นา-ดุน มีทรัพย์นับไม่ได้มีทรัพย์มาก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผดุงเดช ผะ-ดุง-เดด รักษาไว้ซึ่งอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผดุงลาภ ผะ-ดุง-ลาบ มีลาภคำจุนไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดุลย์ อะ-ดุน ไม่มีที่เปรียบ,ไม่มีอะไรเทียบ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อดุลวิทย์ อะ-ดุน-วิด มีความรู้นับไม่ได้รู้มากมาย เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผดุงพร ผะ-ดุง-พอน รักษาคุณความดีไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผดุงศักดิ์ ผะ-ดุง-สัก รักษาไว้ซึ่งอำนาจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ผดุงศิลป์ ผะ-ดุง-สิน ค้ำจุนศิลปะไว้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภอดุลย์ สุ-พะ-อะ-ดุน ผู้ไม่มีอะไรเปรียบในความดีงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ