ความหมายของชื่อ ' ธยานี ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธยานี ทะ-ยา-นี ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธยศ ทะ-ยด มีความรู้เป็นยศ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธยาน์ ทะ-ยา ปัญญาแห่งพินิจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฐธยาน์ นัด-ถะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณัฏฐธยาน์ นัด-ถะ-ทะ-ยา ผู้มีปัญญาเพ่งพิจดังนักปราชญ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุนทร์ธยาน์ สุน-ทะ-ยา ผู้รู้จักพินิจความดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศุภธยาน์ สุ-พะ-ทะ-ยา ผู้มีปัญญาพิจารณาความเป็นมงคล เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ