ความหมายของชื่อ ' ธฤดี ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธฤดี ทะ-รึ-ดี ความมั่นคง ควมตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
ธฤต ทะ-ริด มั่นคงตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธฤตญาณ ทะ-ริด-ยาน ตั้งมั่นด้วยปัญญา เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สธนธฤต สะ-ทะ-นะ-ทิด ผู้ร่ำรวยและมั่นคง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ศันย์ธฤดี สัน-ทะ-รึ-ดี ผู้ตั้งมั่นที่น่าสรรเสริญ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ธฤตชลธร ทิด-ชน-ทอน ทะเลที่ตั้งมั่น , เมฆที่ตั้งมั่น เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ณิชธฤดี นิด-ทะ-ริ-ดี ผู้ตั้งมั่นในความบริสุทธิ์ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ