ความหมายของชื่อ ' นงนุช ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นงนุช นง-นุด นางน้อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ-สกุล

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จำนง จำ-นง ประสงค์,มุ่งหวัง,ตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงพะงา นง-พะ-งา นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงนภัส นง-นะ-พัด นางผู้เป็นประดุจฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ปิ่นอนงค์ ปิ่น-อะ-นง ยอดหญิง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พนิตอนงค์ พะ-นิด-อะ-นง กามเทพผู้เป็นที่รัก เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
สุรอนงค์ สุ-ระ-อะ-นง นางฟ้า เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนงค์นาถ อะ-นง-นาด นางงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนงค์รตี อะ-นง-ระ-ตี ความรักของกามเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นงลักษณ์ นง-ลัก นางผู้มีลักษณะดี เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ