ความหมายของชื่อ ' นลินนิภา ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
นลินนิภา นะ-ลิน-น-พา งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
อนล อะ-นน ไฟอัคนีเทพ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อนลัส อะ-นะ-ลัด ผู้ไม่เกียจคร้าน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลัท นะ-ลัด น้ำผึ้ง ดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลัทพร นะ-ลัด-ทะ-พอน นะ-ลัด-พอน เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลิน นะ-ลิน ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลินญา นะ-ลิน-ญา ดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลินี นะ-ลิ-นี สระบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นันท์นลิน นัน-นะ-ลิน บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
พรนลัท พอน-นะ-ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
รมย์นลิน รม-นะ-ลิน น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
อรนลิน ออน-นะ-ลิน งามดังดอกบัว เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลพรรณ นน-ละ-พัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
นลชลกร นอ-ละ-ชน-กอน เมฆผู้เปล่งแสง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ