ความหมายของชื่อ ' จำเนียม ' แปลว่าอะไร?

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จำเนียม จำ-เนียม รู้จักประมาณตัว,ประพฤติตนพอสถานะ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
ดูดวงทางโทรศัพท์

ชื่อมงคลที่ใกล้เคียงกัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย วิเคราะห์ชื่อตามหลักต่างๆ
จำนง จำ-นง ประสงค์,มุ่งหวัง,ตั้งใจ เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จำรูญ จำ-รูน รุ่งเรือง,งาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จำเริญ จำ-เริน เติบโต,งอกงาม เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จำรัส จำ-หรัด รุ่งเรือง,แจ่มแจ้ง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จำรูญศรี จำ-รูน-สี ผุดผ่อง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ
จำรูญศักดิ์ จำ-รูน-สัก ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง เลขศาสตร์ | ทักษา | อายตนะ

 

แสดงความคิดเห็น :

 


ธีมไลน์ นางกวัก

 

ค้นหาชื่อมงคล ก - ฮ

ทางเว็บไซต์ name108.com ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นสิริมงคลมีความหมายดีๆ ทั้งรายชื่อของชายและหญิง(ทั้งลูกชาย ลูกสาว)ไว้มากมาย แบ่งตามหมวดอักษรได้ดังนี้

 ก       ข       ฃ       ค       ฅ       ฆ       ง       จ       ฉ       ช       ซ       ฌ       ญ       ฎ       ฏ       ฐ       ฑ       ฒ       ณ       ด       ต       ถ       ท       ธ       น       บ       ป       ผ       ฝ       พ       ฟ       ภ       ม       ย       ร       ฤ       ล       ฦ       ว       ศ       ษ       ส       ห       ฬ       อ       ฮ